ร่วมงานกับเรา

เรากำลังมองหาบุคคลที่มีความสามารถมาร่วมทีมกับเราหลายตำแหน่ง Ariya Group เราทำงานเกื้อกูลกันอย่างเป็นมิตรเป็นกันเอง โดยเราสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้และความสามารถด้านวิชาชีพไปพร้อมกับการทำงานด้วย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

Senior Tax Staff

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิงหรือชาย อายุมากกว่า 24 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญาตรี นิติศาสตร์
 3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 4. มีประสบการณ์ 3 ปี ในการเป็นที่ปรึกษา

Junior Tax Staff

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิงหรือชาย อายุมากกว่า 21 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญาตรี นิติศาสตร์
 3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 4. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

Senior Accounting Staff

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิงหรือชาย อายุมากกว่า 24 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญาตรี บัญชี
 3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 4. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี

Junior Accounting Staff

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิงหรือชาย อายุมากกว่า 21 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญาตรี บัญชี
 3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 4. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

Senior External Auditor

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิงหรือชาย อายุมากกว่า 24 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญาตรี บัญชี
 3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 4. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

Junior External Auditor

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิงหรือชาย อายุมากกว่า 21 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญาตรี บัญชี
 3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 4. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

Junior/Senior Programmer

คุณสมบัติ

 1. สัญชาติไทย
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในด้าน computer engineering, computer science หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความเชี่ยวชาญใน VB.Net,MS SQL Server และ Java Script
 4. สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
 5. สามารถเดินทางไปต่างประเทศกับบริษัทได้

Cผู้ที่สนใจสมัตรมาร่วมงานกับเรา ส่งประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน เงินเดือนปัจจุบัน และเงินเดือนที่ต้องการ พร้อมแนบรูปถ่ายปัจจุบัน ส่งมาที่ e-mail hr@ariyagroup.net หรือส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้

Ariya Group

Personal Department
เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น 21,
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์: +66 2 258 5846-9
โทรสาร: +66 2 258 5850

Comments are closed.