หนังสือ

หนังสือคำแปลประมวลรัษฎากรภาษาญี่ปุ่น

หนังสือเล่มนี้เป็นคำแปลภาษาญี่ปุ่นของประมวลรัษฎากรพร้อมต้นฉบับภาษาไทยซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับพนักงานทั้งญี่ปุ่นและไทย และยังมีคำอธิบายเกี่ยวกับประเด็นภาษีของไทยที่สำคัญในส่วนท้ายของหนังสือ

หนังสือคำแปลเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการบัญชีและ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีภาษาญี่ปุ่น

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือคำแปลญี่ปุ่นของพระราชบัญญัติการบัญชี ปีพ.ศ. 2543 (2000) และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 (2004) พร้อมต้นฉบับภาษาไทยซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับพนักงานทั้งญี่ปุ่นและไทย และยังมีคำอธิบายเกี่ยวกับบัญชีและการสอบบัญชีในส่วนท้ายของหนังสือ

พจนานุกรมศัพท์บัญชีและภาษีอากร

พจนานุกรมนี้ประกอบด้วยคำศัพท์เฉพาะของบัญชีและภาษีที่แปลจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย

Publication Consultant Thailand tax case example

日系企業のタイの税調の対処は、実際の実務を知悉する日本人経営者が立会うことが不可欠とされる中、1992年タイで創業以来、日本人公認会計士、弁護士が100名あまりのタイ人スタッフとともに積んだノウハウによる各ケースの詳細な説明は、日本の公認会計士、税理士などの実務家、研究者はもとより、日本人駐在員にも生きた格好な教材となると自負しております。