บริษัท ไอที โซลูชั่น จำกัด


IT Solution Services

บริษัท อริยะ ไอที โซลูชั่น จำกัด

บริษัทกำลังพัฒนา “ซอฟต์แวร์บัญชี” สำหรับใช้ในประเทศไทยภายใต้สิทธิประโยชน์ของ BOI งานชิ้นนี้ดำเนินการโดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทซอฟต์แวร์ในประเทศญี่ปุ่น และสร้างขึ้นโดยวิศวกรซอฟต์แวร์ (SE) ชาวญี่ปุ่น 2 ท่าน ภายใต้คำแนะนำของทีมมืออาชีพที่เกี่ยวข้อง

ตามที่ท่านทราบว่ามีซอฟต์แวร์บัญชีมากมายในประเทศไทย แต่เราเห็นว่ายังไม่มีซอฟต์แวร์ใดที่สามารถรองรับกับความต้องการใช้งานได้ดี ทั้งทางด้านภาษีและบัญชีเมืองไทย และนี่คือเหตุผลที่ทำให้เราต้องคิดและพัฒนาซอฟต์แวร์บัญชีของเราขึ้นมา
ระบบของเราจะถูกพัฒนาโดยโปรแกรม vb.net ซึ่งใช้ SQL Server 2008

แพลตฟอร์มจะเป็น Windows 2000, Windows XP

ซอฟต์แวร์มีความสามารถในการขยายไปถึง SAAS และ/หรือ ERP

ภาษาที่ใช้งานได้คือ ไทย อังกฤษ และญี่ปุ่น

พันธกิจ

พัฒนาและขายซอฟต์แวร์บัญชี

พัฒนาและขายซอฟต์แวร์บัญชีเงินเดือน

ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน

Comments are closed.